قیمت خرید لوله

لوله داربستی

لوله تیوب خالی برای انتقال محصولات و فشار است که به شکل یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطلاق می شود.

قیمت خرید لوله را بخوانید.

قیمت خرید لوله

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

نام محصولقطر(inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)نوع ورققیمت تومان
لوله 51_1/22616ورق اهوازتماس با کارشناس
لوله 51_1/22614.5ورق فولاد مبارکه6070
لوله 51_1/22.5617.5ورق فولاد مبارکه5830

لوله صنعتی

نام محصولقطر(inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل تحویلقیمت تومان
لوله صنعتی1/226کارخانه اصفهان6270
لوله صنعتی3/426کارخانه اصفهان6270
لوله صنعتی126کارخانه اصفهان6250
لوله صنعتی1 _1/426کارخانه اصفهان6250
لوله صنعتی1_1/226کارخانه اصفهان6250
لوله صنعتی226کارخانه اصفهان6250
لوله صنعتی2.526کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی326کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی426کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی1/22.5_36کارخانه اصفهان6325
لوله صنعتی3/42.5_36کارخانه اصفهان6325
لوله صنعتی12.5_36کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی1_ 1/42.5_36کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی1_ 1/22.5_36کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی22.5_36کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی2.52.5_36کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی32.5_36کارخانه اصفهان6300
لوله صنعتی42.5_36کارخانه اصفهان6300

لوله گازی روکار (سبک)

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله گاز سپاهان1/22.56کارخانه6680
لوله گاز سپاهان3/42.56کارخانه6680
لوله گاز سپاهان12.56کارخانه6625
لوله گاز سپاهان1_1/42.56کارخانه6625
لوله گاز سپاهان1_1/22.56کارخانه6625
لوله گاز سپاهان22.56کارخانه6625
لوله گاز گچو1/22.56کارخانه6500
لوله گاز گچو3/42.56کارخانه6500
لوله گاز گچو12.56کارخانه6500
لوله گاز گچو1_1/42.56کارخانه6500
لوله گاز گچو1_1/22.56کارخانه6500
لوله گاز گچو22.56کارخانه6500

لوله گازی توکار (API)

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله گاز سپاهان1/226کارخانه6810
لوله گاز سپاهان3/426کارخانه6810
لوله گاز سپاهان126کارخانه6756
لوله گاز سپاهان1 _1/426کارخانه6756
لوله گاز سپاهان1_ 1/226کارخانه6756
لوله گاز سپاهان226کارخانه6756
لوله گاز کچو1/226کارخانه6700
لوله گاز کچو3/426کارخانه6700
لوله گاز کچو126کارخانه6650
لوله گاز کچو1_ 1/426کارخانه6650
لوله گاز کچو1_ 1/226کارخانه6650
لوله گاز کچو226کارخانه6650

لوله مبلی

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله مبلی100.7-1.56کارخانه تهران9150
لوله مبلی120.7-1.56کارخانه تهران9150
لوله مبلی130.7-1.56کارخانه تهران9110
لوله مبلی150.7-1.56کارخانه تهران9110
لوله مبلی160.7-1.56کارخانه تهران9110
لوله مبلی18-600.7-1.56کارخانه تهران8110