آخرین وضعیت بازار داخلی فولاد …

بر خلاف بازارهای جهانی که مدتی است که روند نزولی به خود گرفته است

بازار داخلی فولاد تحت فشار مهندسی عرضه از سمت خصولتی ها و محدودیت موجود در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش واقعا خصوصی؛ روند افزایشی داشته و این روند صعودی در حالی اتفاق می‌افتد که با تقاضای مصرف داخلی واقعی هم همسو دیده نمیشود.

فعالیت موجود در معاملات بازار داخلی فولاد، عمدتا در حوزه میلگرد آجدار و در نرخ کف بازار و بیشتر بین انبارها و مبادی صورت می‌گیرد؛ در حوزه های تیرآهن و ورق، به غیر از خریداران بورس کالا که حالا مدتی است به دلیل، اختلاف قیمت معنادار و قابل توجه بین نرخهای معاملاتی بورس کالا و بازار، برای آن سر و دست می‌شکنند؛ برای مابقی فعالان این حوزه توجیه فعالیت و سرمایه گذاری یا خرید ندارد، چراکه این اختلاف قیمت از ریسک بالای سرمایه‌گذاری برای این عده برخوردار است.

در بازار میلگرد آجدار هم تا چند روز پیش، خرید از بورس کالا با توجه به حباب صفر قیمتهای معاملاتی بورس و بازار؛ توجیه نداشت، اما چند روزی است که به سبب روند افسارگسیخته افزایش قیمتهای بازار تولیدکنندگان واقعی خصوصی، متاثر از فشاری که از سمت مواد اولیه و خصولتی ها از سمت آهن اسفنجی به آنها وارد میشود؛ مجددا به سمت بورس کالا متمایل شده اند.

آنچه که مهم است؛ توجه به مهندسی عرضه های داخلی و قیمت سازی مصنوعی در سمت عرضه و در بازار داخلی است؛ در حالیکه قیمتهای فعلی تقریبا به حد آستانه معادل به قیمتهای صادراتی به همسایگان ایران رسیده و نرخهای کنونی چندان جذاب برای سرمایه‌گذاری میان یا بلند مدت دیده نمیشود؛ به خصوص اینکه روند نرخهای جهانی هم نزولی دیده میشود.

بازدیدها: 20


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com