برخی شفاف سازی های لازم در خصوص ماهیت خود بورس کالا …

بورس کالا ابزار است/ وسیله است/ بازار مزایده‌ای است/ خود عامل و تصمیم ساز نیست.

ابزار توزیع کالای انحصاری در کشوری که در جنگ است اشتباه انتخاب شده است.

بزرگواران گرامی توجه داشته باشند؛ که ماهیت وجود خود بورس کالا به مثابه و به عنوان یک ابزار است؛

در واقع ابزاری که نقش یک بازار مزایده‌ای را ایفا میکند …

لذا وقتیکه عنوان میشود : بورس کالا مرکز توریع رانت یک کالای انحصاری است؛

میبایست به این نکته توجه کرد که خود ابزار در واقع مجری نیست؛ یا به عبارت روشن تر …

بورس کالا به عنوان یک بازار بر پایه مزایده در تمام دنیا نقش یک ابزار شفاف ساز بازار را دارد؛

استفاده از این ابزار چه بسا برای توزیع بسیاری از کالاهای تولید داخلی که ماهیت انحصاری هم نداشته باشند؛ همانند میلگرد آجدار؛ چه بسا کارامد باشد …

اما وقتیکه این ابزار در شرایطی که ایران در یک وضعیت جنگ اقتصادی گرفته است؛

برای توزیع کالای انحصاری استفاده می‌شود، اینجا فعل غلط است، چون تقلید از بازارهای بزرگ دنیا در داخل کشور غلط است،

چون شرایط داخلی با سایر کشورها متفاوت است …

خود بورس کالا به عنوان یک ابزار مقصر نیست، یعنی به عبارت روشن تر ما نمیتوانیم مدیر بورس کالا را متهم کنیم چون نقش ابزاری دارد …

مشکل استفاده از این ابزار برای توزیع کالای انحصاری است که مسئولیت آن متوجه عرضه‌کننده و وزارت صمت است …

ما به عنوان یک تشکل مردمی و در پایین‌ترین سطوح توزیعی اعلام کرده‌ایم که وقت ان رسیده که مسئولان اقتصادی ما از خواب غفلت بیدار شوند؛

کپی کردن از مکانیزم های متداول دنیا را در برخی از شرایط خاص متوقف کنند …

خاستگاه ما خروج سیستم توزیع کالای انحصاری از بازار مزایده‌ای بورس کالا در شرایط اضطراری جنگ و پیاده‌سازی سیستم حواله ای و توزیع ان با نظام سهمیه‌بندی به مردم است … این سیستم فعلا میباست محدود به کالای انحصاری مثل تیراهن و ورق باشد …

در اینجا نگاه ما به خود مدیریت یا عملکرد بورس کالا یا در کل ابزار بورس کالا نیست؛

توزیع کالای انحصاری

ما انتخاب بورس کالا را برای توزیع کالای انحصاری در این شرایط غلط می‌پنداریم

برخی شاید اذعان کنند، سیستم حواله هم در زمان دفاع مقدس عاری از رانت نبود ؟!

آری بود، رانت هم وجود داشت اما حداقل تعداد زیادی از مردم از نرخ حمایتی برخوردار بودند

نه مثل اکنون که تقریبا کل رانت یکجا توسط یک عده محدود بلعیده شده و مصرف کننده نهایی به هیچ عنوان منتفع نگردد …

بورس کالا را بگذارند برای کالاهایی که واژه انحصار برای ان تداعی نمیکند …

در سیستم حواله ای یک مشکل وجود دارد که خاستگاه عرضه کنندگان نیست؛ آنهم مغایرت فروش برخط با سلف دو یا چند ماهه است …

در واقع عرضه کننده انحصاری با ابزار بورس کالا؛ کالای تولیدی خود را با شرط تحویل دو یا چند ماهه می‌فروشد

و بازار داخلی را با چالش سوء استفاده کانالهای رانتی مواجه می‌سازد …

در واقع ما با دو چالش اساسی در شرایط جنگی کنونی مواجه هستیم

۱) استفاده از ابزار بورس کالا برای توزیع کالای انحصاری غلط است

۲) توزیع کالا با سیستم سلف فروشی، خود مزید علت توزیع رانت است،

چراکه هیچ مصرف کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را دو یا سه ماهه نمی‌خرد؛ توجه شود در اینجا بازار فولاد با بازار خودرو تفاوت اساسی دارد.

بازدیدها: 27


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com