تیر آهن

تیر آهن | آهن | قیمت تیر آهن | تیرآهن

تیر آهن یکی از  عناصر مهم در سازه ساختمان است که وظیفه تحمل تنش نیروهای حاصل از بُرش و خمِش از بارهای متحمله و خود تیر را دارد.

تیر ، عضوی بلند، مستقیم که برای نگه‌داری بارهای مختلف وارده طراحی می‌شوند. تیرها را می توان بر اساس عملکرد، مصالح و تکیه گاه دسته بندی کرد.

دسته بندی تیر

دسته بندی تیر بر اساس مصالح :

  • تیر فولادی
  • تیر بتنی
  • تیر چوبی

دسته بندی تیر بر اساس تکیه گاهی:

  • تیر دو سر گیردار
  • طره
  • تیر ساده

دسته بندی تیر بر اساس عملکرد:

  • تیر اصلی:تیری افقی که به ستون­‌ها متصل است (با اتصال ساده یا اتصال برشی). وظیفه این تیرها به گونه‌ای است که بار را از تیر فرعی به ستون­‌ها منتقل می‌کند.
  • تیر فرعی:تیری افقی که به تیرهای اصلی متصل است (با اتصال ساده یا اتصال برشی). وظیفه این تیرها به گونه‌ای است که بار را به تیر اصلی منتقل می‌کند و به صورت مستقیم به ستون‌ها متصل نمی‌باشد.
  • تیر کلاف: تیری افقی که متصل به دو تیر عرضی در سقف یا خرپای سقف است.وظیفه این تیرها به گونه‌ای است که تیر، بار تیر عرضی را به ستون سازه منتقل می‌کند. 

تیر آهن

تیر آهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه ، پل های لانه زنبوری، پوشش سقف ها به کار می روند. تیر آهن‌ها با سه استاندارد نامگذاری می شوند: تیر آهن معمولی (بال نیم پهن ) ، تیر آهن بال پهن  و تیرآهن بال شیبدار ( معیار نامگذاری: شکل بال ها و فاصله بین دو بال (ارتفاع تیرآهن) ).

تیر آهن بال پهن طول بال ها نسبت به ارتفاع تیرآهن بزرگ تر است. تیرآهن بال شیبدار که استاندارد روسیه و چین است با دور شدن از مرکز تیر آهن ضخامت بال های کاهش می یابد. یا به عبارت دیگر بال ها در ابتدا نازک هستند و به تدریج با شیب ملایم به سمت مرکز تیر ضخیم تر می شوند. تیرآهن معمولی این تیرآهن معمولی و استاندارد I شکل در ایران وجود دارد.

با خدمات جهان آهن برای تهیه تیر آهن آشنا شوید.

برای پیگیری از قیمت آهن اصفهان با ما تماس بگیرید.

بازدیدها: 79


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com