سهم بازار و تولید دولتی ها و خصوصی ها

سهم بازار و تولید دولتی ها و خصوصی ها

ذکر این نکته که تامین مواد اولیه برای تولید صفر تا صد غولهای تولیدکننده فولادی یاد شده به نوعی ضمانت شده و حجم تولید محصول نهایی یا نیمه نهایی این ابرتولیدکنندگان بسیار بیشتر از مجموع محصول تولیدکنندگان بخش کوچک واقعا خصوصی شامل حوزه القایی و نورد است؛ کاملا درست و بدیهی بوده و شکی در پذیرش این موضوع نیست؛

اما …

مشکل تامین مواد اولیه یا نیمه نهایی یا حتی نهایی در تامین بازار داخلی در جایگاههای مختلف بازار داخلی ( تماما از طریق و با ابزار بورس کالا ) وقتی پدیدار میشود؛ که مهندسی عرضه یا به عبارت واضح تر عرضه های کنترل شده محدود به بازار داخلی تخصیص داده شده و مابقی تا حد ممکن به حوزه های صادراتی اختصاص پیدا میکند …

چطور می‌توان این موضوع را پذیرفت که بازار داخلی کشور ما ایران؛ علیرغم جایگاه دهم دنیا در تولید و تامین محصولات فولادی؛ در این بازه زمانی به نوعی متاثر از کمبود عرضه داخلی رنج ببرد ؟! بدون شک پاسخ این سوال را می‌بایست در موازنه بین حجم صادرات و حجم اختصاص یافته به بازار داخلی جستجو نمود و البته هم خود دولت و هم ابرفولادسازان نیز به این نکته مهم کاملا واقف بوده و این موضوع کاملا برای انها روشن است. 

 البته ناگفته نماند که فولادسازان بزرگ کشور همواره و به خصوص طی یکسال اخیر زمان و انرژی زیادی را صرف توجیه کاهش حجم عرضه های تخصیص یافته به بازار داخلی در جهت بهبود و رشد قیمتهای داخلی نمودند که سرانجام هم تا حدودی با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار و متعاقب ان تغییر نرخ بنزین و التهابات رخ داده پیرامون این موضوع تا حدودی به این موفقیت دست پیدا کردند؛ و در واقع این افزایش نرخ بازار داخلی جزو برنامه ریزی های بلند مدت انها بوده و میباشد تا جائیکه برخی از انها این روند را اصلاح قیمت ها و نه افزایش قیمت میدانند .

صادرات

در توضیح چرایی بسته بودن دست دولت یا ناظم بازار در مواقعی که نیاز به تزریق عرضه های فوری به جهت تنظیم بازار داخلی دیده میشود؛ اینطور میتوان شرایط را توجیه نمود که فولادسازان بزرگ کشور تعهدات فروش صادراتی خود تا آخر ماه ژانویه که تقریبا معادل با اواسط بهمن ماه میشود را تکمیل نموده‌اند؛ بدیهی است که هرگونه تغییر در حجم انجام تعهدات این شرکت‌ها؛ به تاخیر در انجام تعهدات صادراتی انها منجر خواهد شد؛ وانگهی همانطوریکه عنوان شد افزایش نرخ در بازار داخلی به نوعی خواستگاه ابرفولادسازان ما بوده و هست چراکه صفرتاصد چرخه مواد اولیه؛ میانی و نهایی هم در اختیار خود انهاست؛ البته فعالیت در حوزه های صادراتی در جهت منافع ارز برگشتی حاصل از صادرات غیر نفتی برای دولت نیز حائز اهمیت دیده میشود. لذا در کل این مکانیزم بسیار پیچیده تر از ان چیزی است که در لحظه و به ظاهر دیده شده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که “تخصیص میزان حجم مواد اولیه؛ میانی یا نهایی برای بازار داخلی” و همچنین ” نوسانات نرخ ارز” مهمترین عوامل اثرگذار بر تنظیم بازار داخلی دیده شده و تازگی نداشته و ندارد .

بازدیدها: 12


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com