صادرات ۶ ماهه فولاد بیش از ۵.۸ میلیون تن ثبت شد

صادرات فولاد

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران میزان صادرات ۶ ماهه نخست امسال را پنج میلیون و ۸۹۷ هزار تن ثبت کرد

که از این رقم ۶۱.۸ درصد اختصاص به فولاد خام (میانی) و ۱۸.۵ درصد میلگرد دارد.

بر پایه جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات تولیدات فولادی در دوره این گزارش به رقم یک میلیون و ۸۷۶ هزار تن رسید که نسبت به ۶ ماهه ابتدایی ۹۷ رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین مجموع صادرات فولاد میانی (خام) برابر با چهار میلیون و ۲۱ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش دارد.
بر پایه این آمار در مدت زمان فروردین تا شهریورماه امسال تولید شمش فولادی در قالب بیلت و بلوم به رقم ۲ میلیون و ۹۶۷ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
صادرات اسلب فولادی هم به رقم یک میلیون و ۵۴ هزار تن رسید

که در مقایسه با یک میلیون و ۲۳۸ هزار تن عملکرد سال گذشته، افت ۱۵ درصدی یافت.
بررسی آماری جداول مزبور گویای آن است که صادرات آهن اسفنجی نیز در دوره مورد بررسی ۶۰۵ هزار تن شد

که در مقایسه با رقم ۳۷۴ هزار تن مربوط به ۶ ماهه نخست ۹۷ رشد ۶۲ درصدی دارد.
سهم آهن اسفنجی از کل صادرات ۶ ماهه امسال ۹.۳ درصد است

که پس از فولاد میانی و میلگرد، جایگاه سوم را در جدول صادرات به خود اختصاص داده است.
میزان میلگرد صادراتی در نیمه نخست امسال به یک میلیون و ۲۰۱ هزار تن رسید

و نسبت به ۶۳۷ هزار تن عملکرد دوره مشابه سال گذشته ۸۹ درصد رشد دارد.
صادرات مجموع مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع)در ۶ ماهه امسال به یک میلیون و ۳۹۸ هزار تن رسید

که در مقایسه با ۸۳۹ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال ۶۷ درصد افزایش دارد.
صدور مجموع مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد، ورق پوششدار) نیز در دوره این گزارش به رقم ۴۷۸ هزار تن رسید

که در مقایسه با رقم ۵۳۰ هزار تن مربوط به دوره مشابه سال گذشته، افت ۱۰ درصدی دارد.

بازدیدها: 24


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com