قیمت خرید استیل

ورق استیل ( 304 )

فلز استیل چیست؟ 
استیل درحقیقت آلیاژی از آهن بوده که با کمتر از 2 درصد کربن ترکیب شده است. 
این فلز با توجه به ترکیبات و خواص مکانیکی (نظیر سختی و انعطاف پذیری)، در اهداف و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. 

تاریخ بروز رسانی: 1389

ضخامت ( mm )ابعاد ( m )محل تحویلقیمت (تومان)
16*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
26*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
36*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
46*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
56*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
66*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
86*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
106*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید

ورق استیل ( 316 )

تاریخ بروز رسانی: 1389

ضخامت ( mm )ابعاد ( m )محل تحویلقیمت (تومان)
16*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
26*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
36*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
46*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
56*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
86*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید
106*1.5تهرانبا ما تماس بگیرید