قیمت خرید تیر آهن

قیمت تیر آهن ذوب آهن

تیرآهن مهمترین خصوصیت یک ساختمان است که از دو نوع استاندارد IPE و INP پیروی می کند.
تیر آهنIPE : این تیر آهن  ها در ایران و کشور های اروپایی تولید میشود و شکل آن شبیه I  می باشد و نمیتوان ضخامت بال های آن را تغییر داد.
تیر آهن INP: این تیر آهن ها در چین و روسیه تولید می شوند و به شکل I می باشند و از ویژگی های این تیر آهن نازکی بال ها در ابتدا و به تدریج ضخیم شدن آن در انتها ، می باشد.

بروزترین قیمت خرید تیر آهن بر اساس وزن ، طول شاخه را دریافت کنید.

قیمت خرید تیر آهن

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
12ذوب آهن اصفهان1212544کارخانهکیلوگرم6400000
14ذوب آهن اصفهان1215536کارخانهکیلوگرم7920000
16ذوب آهن اصفهان1219030کارخانهکیلوگرم7920000
18ذوب آهن اصفهان1222624کارخانهکیلوگرم8720000
20ذوب آهن اصفهان1226918کارخانهکیلوگرم11920000
22ذوب آهن اصفهان1231516کارخانهکیلوگرم12320000
24ذوب آهن اصفهان1236914کارخانهکیلوگرم14520000
27ذوب آهن اصفهان1243412کارخانهکیلوگرم17920000
30ذوب آهن اصفهان1250710کارخانهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید

قیمت تیر آهن ظفر بناب

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
14ظفر بناب125کارخانه (بناب)کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیر آهن فولاد البرز ایرانیان ( فایکو )

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( ریال)
14فایکو130کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
20فایکو250کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
14فایکو150کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
16فایکو170کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
18فایکو205کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
22فایکو305کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
24فایکو355کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید

قیمت تیر آهن یزد ( احرامیان )

تاریخ بروز رسانی: 1397/12/27

سایزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
14یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید
16یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید
18یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید
20یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید
22یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید تیر آهن مطلع شوید.