قیمت خرید تیر آهن

قیمت تیر آهن ذوب آهن

تیرآهن مهمترین خصوصیت یک ساختمان است که از دو نوع استاندارد IPE و INP پیروی می کند.
تیر آهنIPE : این تیر آهن  ها در ایران و کشور های اروپایی تولید میشود و شکل آن شبیه I  می باشد و نمیتوان ضخامت بال های آن را تغییر داد.
تیر آهن INP: این تیر آهن ها در چین و روسیه تولید می شوند و به شکل I می باشند و از ویژگی های این تیر آهن نازکی بال ها در ابتدا و به تدریج ضخیم شدن آن در انتها ، می باشد.

بروزترین قیمت خرید تیر آهن بر اساس وزن ، طول شاخه را دریافت کنید.

قیمت خرید تیر آهن

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
12ذوب آهن اصفهان1212544کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
14ذوب آهن اصفهان1415536کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
16ذوب آهن اصفهان1619030کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
18ذوب آهن اصفهان1822624کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
20ذوب آهن اصفهان2026918کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
22ذوب آهن اصفهان2231516کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
24ذوب آهن اصفهان2436914کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
27ذوب آهن اصفهان2743412کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
30ذوب آهن اصفهان3050710کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس

قیمت تیرآهن ذوب آهن درانبار

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولطول شاخه(m)وزن شاخه(kg)تعداد هربستهمحل تحویلواحدقیمت تومان
12ذوب آهن اصفهان1212544انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
14ذوب آهن اصفهان1215536انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
16ذوب آهن اصفهان1219030انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
18ذوب آهن اصفهان1222624انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
20ذوب آهن اصفهان1226918انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
22ذوب آهن اصفهان1231516انبار جهان آهنشاخه تماس با کارشناس
24ذوب آهن اصفهان1236914انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
27ذوب آهن اصفهان1243412انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
30ذوب آهن اصفهان1250710انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس

قیمت تیر آهن فولاد البرز ایرانیان ( فایکو )

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولطول شاخه(m) وزن شاخه(kg)تعداد در هربستهمحل تحویلواحدقیمت تومان
14فایکو1212536کارخانه(ساری)شاخهتماس با کارشناس
16فایکو1217027کارخانه(ساری)شاخهتماس با کارشناس
18فایکو1220024کارخانه(ساری)شاخهتماس با کارشناس
20فایکو1225018کارخانه(ساری)شاخهتماس با کارشناس

قیمت تیرآهن ناب تبریز

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

سایزمحصولطول شاخه(m)وزن شاخه(kg)تعداد هربستهمحل تحویلواحدقیمت تومان
14ناب تبریز1213030کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
16ناب تبریز1217027کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
18ناب تبریز1221024کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید تیر آهن مطلع شوید.

بازدیدها: 2979

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com