قیمت خرید لوله

لوله داربستی

لوله تیوب خالی برای انتقال محصولات و فشار است که به شکل یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطلاق می شود.

قیمت خرید لوله را بخوانید.

قیمت خرید لوله

تاریخ بروز رسانی: 1398

سایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( تومان)
1.548.31.9612.5با ما تماس بگیرید
1.548.32616.2با ما تماس بگیرید
1.548.32.3614با ما تماس بگیرید
1.548.32.5617.2با ما تماس بگیرید
1.548.33625با ما تماس بگیرید

لوله صنعتی

سایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( تومان)
1-1/96-با ما تماس بگیرید
1-26-با ما تماس بگیرید
1-2/36-با ما تماس بگیرید
1-2/56-با ما تماس بگیرید
2-26-با ما تماس بگیرید
2-2/36-با ما تماس بگیرید
2-2/56-با ما تماس بگیرید
2-2/86-با ما تماس بگیرید
2-36-با ما تماس بگیرید

لوله مانیسمان چین رده ۴۰

سایز (اینچ)طول شاخه (m)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)
1/25642/23/5618با ما تماس بگیرید
0/5621/32/777/5با ما تماس بگیرید
0/75626/72/8710با ما تماس بگیرید
1633/43/3814با ما تماس بگیرید
1/5648/33/6822با ما تماس بگیرید
2660/33/9131با ما تماس بگیرید
2/56735/1647با ما تماس بگیرید
3688/95/4964با ما تماس بگیرید
46114/36/0293با ما تماس بگیرید

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

سایز (اینچ)طول شاخه (m)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( تومان)
0/5621/33/739تهرانبا ما تماس بگیرید
0/75626/73/9113تهرانبا ما تماس بگیرید
1633/44/5519تهرانبا ما تماس بگیرید
1/25642/24/8526تهرانبا ما تماس بگیرید
1/5648/35/0832تهرانبا ما تماس بگیرید
2660/35/5444تهرانبا ما تماس بگیرید
2/56737/0168تهرانبا ما تماس بگیرید
3688/97/6291تهرانبا ما تماس بگیرید
46114/38/56130تهرانبا ما تماس بگیرید

لوله گازی روکار (سبک)

سایز لوله (inch)طول شاخه (m)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)قیمت ( تومان)
0.561691270با ما تماس بگیرید

لوله گازی توکار (API)

سایز لوله (inch)طول شاخه (m)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)قیمت ( تومان)
0.561691350با ما تماس بگیرید

لوله مبلی

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت ( تومان)
100.769150
130.768350
160.768070
180.768040
200.768040