قیمت خرید لوله

لوله داربستی

لوله تیوب خالی برای انتقال محصولات و فشار است که به شکل یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطلاق می شود.

قیمت خرید لوله را بخوانید.

قیمت خرید لوله

تاریخ بروز رسانی: 16 آذر 1398

نام محصولقطر(inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)نوع ورققیمت تومان
لوله 51_1/22616ورق اهواز6270
لوله 51_1/22614.5ورق فولاد مبارکه6270
لوله 51_1/22.5617.5ورق فولاد مبارکه6070

لوله صنعتی

نام محصولقطر(inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل تحویلقیمت تومان
لوله صنعتی1/226کارخانه اصفهان6250
لوله صنعتی3/426کارخانه اصفهان6250
لوله صنعتی126کارخانه اصفهان6230
لوله صنعتی1 _1/426کارخانه اصفهان6230
لوله صنعتی1_1/226کارخانه اصفهان6230
لوله صنعتی226کارخانه اصفهان6230
لوله صنعتی2.526کارخانه اصفهان6230
لوله صنعتی326کارخانه اصفهان6230
لوله صنعتی426کارخانه اصفهان6230
لوله صنعتی1/22.5_36کارخانه اصفهان6144
لوله صنعتی3/42.5_36کارخانه اصفهان6144
لوله صنعتی12.5_36کارخانه اصفهان6111
لوله صنعتی1_ 1/42.5_36کارخانه اصفهان6111
لوله صنعتی1_ 1/22.5_36کارخانه اصفهان6111
لوله صنعتی22.5_36کارخانه اصفهان6111
لوله صنعتی2.52.5_36کارخانه اصفهان6111
لوله صنعتی32.5_36کارخانه اصفهان6111
لوله صنعتی42.5_36کارخانه اصفهان6111

لوله گازی روکار (سبک)

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله گاز سپاهان1/22.56کارخانه6564
لوله گاز سپاهان3/42.56کارخانه6564
لوله گاز سپاهان12.56کارخانه6510
لوله گاز سپاهان1_1/42.56کارخانه6510
لوله گاز سپاهان1_1/22.56کارخانه6510
لوله گاز سپاهان22.56کارخانه6510
لوله گاز گچو1/22.56کارخانه6650
لوله گاز گچو3/42.56کارخانه6650
لوله گاز گچو12.56کارخانه6300
لوله گاز گچو1_1/42.56کارخانه6300
لوله گاز گچو1_1/22.56کارخانه6300
لوله گاز گچو22.56کارخانه6300

لوله گازی توکار (API)

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله گاز سپاهان1/226کارخانه6695
لوله گاز سپاهان3/426کارخانه6695
لوله گاز سپاهان126کارخانه6640
لوله گاز سپاهان1 _1/426کارخانه6640
لوله گاز سپاهان1_ 1/226کارخانه6640
لوله گاز سپاهان226کارخانه6640
لوله گاز کچو1/226کارخانه6630
لوله گاز کچو3/426کارخانه6630
لوله گاز کچو126کارخانه6580
لوله گاز کچو1_ 1/426کارخانه6580
لوله گاز کچو1_ 1/226کارخانه6580
لوله گاز کچو226کارخانه6580

لوله مبلی

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله مبلی100.7-1.56کارخانه تهران8670
لوله مبلی120.7-1.56کارخانه تهران8670
لوله مبلی130.7-1.56کارخانه تهران8960
لوله مبلی150.7-1.56کارخانه تهران8960
لوله مبلی160.7-1.56کارخانه تهران7960
لوله مبلی18-600.7-1.56کارخانه تهران7960
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com