قیمت خرید لوله

لوله داربستی

لوله تیوب خالی برای انتقال محصولات و فشار است که به شکل یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطلاق می شود.

قیمت خرید لوله را بخوانید.

قیمت خرید لوله

تاریخ بروز رسانی: 26 خرداد1399

نام محصولقطر(inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)نوع ورققیمت تومان
لوله 51_1/22616ورق اهوازتماس با کارشناس
لوله 51_1/22614.5ورق فولاد مبارکهتماس با کارشناس
لوله 51_1/22.5617.5ورق فولاد مبارکهتماس با کارشناس

لوله صنعتی

نام محصولقطر(inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل تحویلقیمت تومان
لوله صنعتی1/226کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی3/426کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی126کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی1 _1/426کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی1_1/226کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی226کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی2.526کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی326کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی426کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی1/22.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی3/42.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی12.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی1_ 1/42.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی1_ 1/22.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی22.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی2.52.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی32.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس
لوله صنعتی42.5_36کارخانه اصفهانتماس با کارشناس

لوله گازی روکار (سبک)

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله گاز سپاهان1/22.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان3/42.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان12.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان1_1/42.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان1_1/22.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان22.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز گچو1/22.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز گچو3/42.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز گچو12.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز گچو1_1/42.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز گچو1_1/22.56کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز گچو22.56کارخانهتماس با کارشناس

لوله گازی توکار (API)

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله گاز سپاهان1/226کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان3/426کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان126کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان1 _1/426کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان1_ 1/226کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز سپاهان226کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز کچو1/226کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز کچو3/426کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز کچو126کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز کچو1_ 1/426کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز کچو1_ 1/226کارخانهتماس با کارشناس
لوله گاز کچو226کارخانهتماس با کارشناس

لوله مبلی

نام محصولقطر(inch)ضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلقیمت تومان
لوله مبلی100.7-1.56کارخانه تهرانتماس با کارشناس
لوله مبلی120.7-1.56کارخانه تهرانتماس با کارشناس
لوله مبلی130.7-1.56کارخانه تهرانتماس با کارشناس
لوله مبلی150.7-1.56کارخانه تهرانتماس با کارشناس
لوله مبلی160.7-1.56کارخانه تهرانتماس با کارشناس
لوله مبلی18-600.7-1.56کارخانه تهرانتماس با کارشناس

بازدیدها: 320

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com