قیمت خرید ورق

قیمت خرید ورق رنگی ، سیاه و گالوانیزه در اندازه های مختلف را در جداول زیر مشاهده کنید.

قیمت خرید ورق

قیمت ورق سیاه
ورق های سیاه رنگی می باشند که با اندازه های مختلف به صورت رول و شیت موجود است و مورد استفاده در صنایع ساختمانی و اتومبیل سازی می باشد.
ورق های سیاه  ST33 و یا ورق سیاه ST37 در صنایع ساختمان و صنعت کاربرد دارد
 – ورق ST44 ویا  ST52که خیلی سخت است و در تانکرسازی و سیلندر گاز و بعضی لوله های نفتی نیز از این نوع ورق سیاه تولید میشود .
ضخامت های این نوع ورق از ۱.۵ میلیمتر شروع میشود وتا ضخامت ۲۰۰ میلیمتر نیز وجود دارد.
ضخامت ۱.۵ میل تا ۱۵ میل به صورت رول یا کلاف نیز آماده میشود از ۱۵ میل به بالا فقط به صورت شیت است.
ورق های سیاه شیت در اندازه های ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر ،۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر ، ۱۰۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر ، ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر و بالاتر نیز تولید میشود.

تاریخ بروز رسانی: 25 شهریور ماه 1398

ضخامت (mm)حالتعرضکارخانهمحل بارگیریقیمت تومان
2رولعرض 1فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5830
2رولعرض 1.25فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5650
3رولعرض 1.5فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5470
4رولعرض 1.5فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5400
5رولعرض1.5فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5400
6رولعرض1.5فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5440
8رولعرض1.5فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5440
10رولعرض1.5فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5440
12رولعرض 1.5فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5440
15رولعرض1.5فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان5440

قیمت ورق st52

تاریخ بروز رسانی: 25 شهریور ماه 1398

ضخامت (mm)حالتعرضمحل بارگیریقیمت تومان
3رول1500بنگاه اصفهانتماس با کارشناس
4رول1500بنگاه اصفهانتماس با کارشناس
5رول1500بنگاه اصفهانتماس با کارشناس
6رول
1500بنگاه اصفهان5650
8رول1500بنگاه اصفهان5650
10رول
1500بنگاه اصفهان5650
12رول1500بنگاه اصفهان5650
15رول1500بنگاه اصفهان5800

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

آهن گالوانیزه آهنی است که با روی پوشانده شده و حتی اگر آسیب و شکستگی هم پیدا کند از زنگ زدن محفوظ می باشد.
ورق گالوانیزه آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ماهیت ورق گالوانیزه  بین آهن و روی ، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد بکار می‌رود. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد.

تاریخ بروز رسانی: 25 شهریور ماه 1398

ضخامت (mm)حالتعرضکارخانهمحل بارگیریقیمت تومان
0.5رول1000تارازکارخانه9000
0.5رول1250تارازکارخانه8950
0.6رول1000تارازکارخانه8250
0.6رول1250تارازکارخانه8250
0.7رول1000تارازکارخانه8250
0.7رول1250تارازکارخانه8250
0.8رول1000تارازکارخانه8200
0.8رول1250تارازکارخانه8250
0.9رول1000تارازکارخانه8150
0.9رول1250تارازکارخانه8150
1رول1000تارازکارخانه8250
1رول1250تارازکارخانه8250
1.25رول1000تارازکارخانه8150
1.25رول1250تارازکارخانه8150
1.5رول1000تارازکارخانه8150
1.5رول1250تارازکارخانه8200
2رول1000تارازکارخانهتماس با کارشناس
2رول1250تارازکارخانهتماس با کارشناس

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

تاریخ بروز رسانی: 25 شهریور ماه 1398

ضخامت (mm)حالتعرضکارخانهمحل بارگیریقیمت تومان
0.5رول1000کاشانکارخانه95800
0.5رول1250کاشانکارخانه9530
0.6رول1000کاشانکارخانه8930
0.6رول1250کاشانکارخانه8930
0.7رول1000کاشانکارخانه8730
0.7رول1250کاشانکارخانه8680
0.8رول1000کاشانکارخانه8730
0.8رول1250کاشانکارخانه8730
0.9رول1000کاشانکارخانه8680
0.9رول1250کاشانکارخانه8680
1رول1000کاشانکارخانه8630
1رول1250کاشانکارخانه8630
1.25رول1000کاشانکارخانه8630
1.25رول1250کاشانکارخانه8630
1.5رول1000کاشانکارخانه8630
1.5رول1250کاشانکارخانه8630
2رول1000کاشانکارخانهتماس با کارشناس
2رول1250کاشانکارخانهتماس با کارشناس

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

تاریخ بروز رسانی: 25 شهریور ماه 1398

ضخامت (mm)حالتعرضکارخانهمحل بارگیریقیمت تومان
0.5رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
0.5رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
0.6رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
0.6رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
0.7رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
0.7رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
0.8رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانه6900
0.8رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
0.9رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
0.9رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
1رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانه6800
1رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانه6680
1.25رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانه6800
1.25رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانه6800
1.5رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
1.5رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
2رول1000کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس
2رول1250کارخانه فولاد مبارکهکارخانهتماس با کارشناس

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

تاریخ بروز رسانی: 25 شهریور ماه 1398

ضخامت (mm)حالتعرضکارخانهمحل بارگیریقیمت تومان
0.5رول1000کارخانه فولاد غربکارخانه6920
0.5رول1250کارخانه فولاد غربکارخانه6820
0.6رول1000کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
0.6رول1250کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
0.7رول1000کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
0.7رول1250کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
0.8رول1000کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
0.8رول1250کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
0.9رول1000کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
0.9رول1250کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
1رول1000کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
1رول1250کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
1.25رول1000کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
1.25رول1250کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
1.5رول1000کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
1.5رول1250کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
2رول1000کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس
2رول1250کارخانه فولاد غربکارخانهتماس با کارشناس

قیمت ورق رنگی

 ورق رنگی به ورقی گفته می‌شود که روی ورق فولادی پس از آماده‌سازی (Pretreatment) بصورت اتوماتیک و پیوسته چندلایه رنگ مایع پاشیده می‌شود.
فولاد اندودکاری رنگی آماده‌سازی شده ارزش افزوده بالایی دارد که بهترین خواص لایه‌ای و اندودکاری ارگانیک را داشته و علاوه بر این زیبایی ظاهری زیاد، دوام بالا و مقاومت خوبی در مقابل فرسایش به آن می‌دهد.
معمولاً ورق های گالوانیزه را در کوره های خاص رنگ پاشی می کنند تا ورق رنگی تولید شود. ورق های رنگی در سقف سالن ها و کانکس مورد استفاده است. ورق های رنگی در رنگ های متنوعی تولید می شود که دارای استاندارد یکسانی در تمام دنیا می باشد. این استاندارد به نام رال رنگ شناخته می شود، تقریبا بیش از ۱۶ رنگ متنوع ورق رنگی تولید می شود 

تاریخ بروز رسانی: 25 شهریور ماه 1398

رنگ ورقضخامت (mm)حالتعرضکارخانهقیمت تومان
قرمز0.5رول1250فولاد مبارکه اصفهان11000
آبی0.5رول1250فولاد مبارکه اصفهان11000
سفید0.5رول1250فولاد مبارکه اصفهان11000
نارنجی0.5رول1250فولاد مبارکه اصفهان11000

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید ورق مطلع شوید.