Tag - پروفیل سبک

پروفیل | قیمت پروفیل | جهان آهن

قیمت پروفیل

قبل از مطرح کردن قیمت پروفیل ابتدا به این موضوع که پروفیل چیست و چه کاربردهایی دارد پرداخته می شود. عبارت پروفیل از لحاظ لغوی در دو معنا به کار می رود: 1- تصویر و نقشه ای که مقطع طولی [...]

Read more...