قیمت خرید تیر آهن

قیمت تیر آهن ذوب آهن

تیرآهن مهمترین خصوصیت یک ساختمان است که از دو نوع استاندارد IPE و INP پیروی می کند.
تیر آهنIPE : این تیر آهن  ها در ایران و کشور های اروپایی تولید میشود و شکل آن شبیه I  می باشد و نمیتوان ضخامت بال های آن را تغییر داد.
تیر آهن INP: این تیر آهن ها در چین و روسیه تولید می شوند و به شکل I می باشند و از ویژگی های این تیر آهن نازکی بال ها در ابتدا و به تدریج ضخیم شدن آن در انتها ، می باشد.

بروزترین قیمت خرید تیر آهن بر اساس وزن ، طول شاخه را دریافت کنید.

قیمت خرید تیر آهن

تاریخ بروز رسانی: 1398/02/4

سایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
12ذوب آهن اصفهان1212544کارخانهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید
14ذوب آهن اصفهان1215536کارخانهکیلوگرم816000
16ذوب آهن اصفهان1219030کارخانهکیلوگرم824000
18ذوب آهن اصفهان1222624کارخانهکیلوگرم982000
20ذوب آهن اصفهان1226918کارخانهکیلوگرم1360000
22ذوب آهن اصفهان1231516کارخانهکیلوگرم1426000
24ذوب آهن اصفهان1236914کارخانهکیلوگرم1610000
27ذوب آهن اصفهان1243412کارخانهکیلوگرم1840000
30ذوب آهن اصفهان1250710کارخانهکیلوگرمبا ما تماس بگیرید

قیمت تیر آهن ظفر بناب

تاریخ بروز رسانی: 1398/02/4

سایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت (تومان)
14ظفر بناب125کارخانه (بناب)کیلوگرم5000

قیمت تیر آهن فولاد البرز ایرانیان ( فایکو )

تاریخ بروز رسانی: 1398/02/4

سایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحدقیمت ( تومان)
14فایکو130کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
20فایکو250کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
14فایکو150کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
16فایکو170کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
18فایکو205کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
22فایکو305کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید
24فایکو355کارخانه (ساری)شاخهبا ما تماس بگیرید

قیمت تیر آهن یزد ( احرامیان )

تاریخ بروز رسانی: 1398/02/4

سایزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
14یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید
16یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید
18یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید
20یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید
22یزدکارخانه (یزد)کیلوگرمبا ما تماس بگیرید

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید تیر آهن مطلع شوید.