قیمت خرید تیر آهن

قیمت تیر آهن ذوب آهن

تیرآهن مهمترین خصوصیت یک ساختمان است که از دو نوع استاندارد IPE و INP پیروی می کند.
تیر آهنIPE : این تیر آهن  ها در ایران و کشور های اروپایی تولید میشود و شکل آن شبیه I  می باشد و نمیتوان ضخامت بال های آن را تغییر داد.
تیر آهن INP: این تیر آهن ها در چین و روسیه تولید می شوند و به شکل I می باشند و از ویژگی های این تیر آهن نازکی بال ها در ابتدا و به تدریج ضخیم شدن آن در انتها ، می باشد.

بروزترین قیمت خرید تیر آهن بر اساس وزن ، طول شاخه را دریافت کنید.

قیمت خرید تیر آهن

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
12ذوب آهن اصفهان1212544کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
14ذوب آهن اصفهان1415536کارخانهکیلوگرم4670
16ذوب آهن اصفهان1619030کارخانهکیلوگرم4510
18ذوب آهن اصفهان1822624کارخانهکیلوگرم4460
20ذوب آهن اصفهان2026918کارخانهکیلوگرم5200
22ذوب آهن اصفهان2231516کارخانهکیلوگرم5160
24ذوب آهن اصفهان2436914کارخانهکیلوگرم4520
27ذوب آهن اصفهان2743412کارخانهکیلوگرمتماس با کارشناس
30ذوب آهن اصفهان3050710کارخانهکیلوگرم5930

قیمت تیرآهن ذوب آهن درانبار

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولطول شاخه(m)وزن شاخه(kg)تعداد هربستهمحل تحویلواحدقیمت تومان
12ذوب آهن اصفهان1212544انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
14ذوب آهن اصفهان1215536انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
16ذوب آهن اصفهان1219030انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
18ذوب آهن اصفهان1222624انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
20ذوب آهن اصفهان1226918انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
22ذوب آهن اصفهان1231516انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
24ذوب آهن اصفهان1236914انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
27ذوب آهن اصفهان1243412انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس
30ذوب آهن اصفهان1250710انبار جهان آهنشاخهتماس با کارشناس

قیمت تیر آهن فولاد البرز ایرانیان ( فایکو )

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولطول شاخه(m) وزن شاخه(kg)تعداد در هربستهمحل تحویلواحدقیمت تومان
14فایکو1212536کارخانه(ساری)شاخه582000
16فایکو1217027کارخانه(ساری)شاخه747000
18فایکو1220024کارخانه(ساری)شاخه912000
20فایکو1225018کارخانه(ساری)شاخهتماس با کارشناس

قیمت تیرآهن ناب تبریز

تاریخ بروز رسانی: 30شهریور ماه 1398

سایزمحصولطول شاخه(m)وزن شاخه(kg)تعداد هربستهمحل تحویلواحدقیمت تومان
14ناب تبریز1213030کارخانهکیلو گرم4400
16ناب تبریز1217027کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس
18ناب تبریز1221024کارخانهکیلو گرمتماس با کارشناس

از جدیدترین قیمت آهن آگاهی بیابید.

با خدمات جهان آهن آشنا شوید.

از قیمت خرید تیر آهن مطلع شوید.