آشنایی با تفاوت انواع میلگرد

انواع میلگرد | قیمت میلگرد | میلگرد

میلگرد فولادی می باشد از آن در بتن برای افزایش مقاومت استفاده می کنند. فولاد پس از شکل دهی برای قرار گرفتن در بتن به صورت سیم یا میلگرد در می  آید.  لازم به ذکر است که از فولادهای دیگری نیز برای مقاومت سازه همچون نیمرخ های شکل ناودانی یا قوطی استفاده می شود. میلگردها انواع گوناگونی دارند که در ادامه به بررسی تفاوت انواع میلگرد می پردازیم.

خوب است بخوانید: بررسی عوامل مهم در تعیین قیمت میلگرد

خاموت چیست؟

به آرماتورهای عرضی که جهت مقاومت در برابر برش و پیچش در اطراف آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها استفاده می شود خاموت می گویند. آرماتوربندی به معنای با بستن میلگردها به هم می باشد.

تفاوت انواع میلگرد بر اساس استاندارد

  • میلگرد س 240 (میلگرد ساده ) (A1)
  • میلگرد آج 340 (میلگرد آجدار مارپیچ )(A2)
  • میلگرد آج 400 (میلگرد آج دار جناقی)(A3)
  • میلگرد آج 500 (میلگرد آجدار مرکب )(A4)

امروزه میلگردهای موجود در بازار مطابق با این استانداردها می باشند.

از قیمت آهن اطلاع پیدا کنید.

انواع فولاد میگرد:

استاندارد تولید میلگرد در کشورهای مختلف با یکدیگر فرق می کند. همانطور که می دانید هر استاندارد نشان دهنده ی خواص فیزیکی مکانیکی مختلفی می باشد. استاندارد میلگرد تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد روسیه می باشد. این استانداردها در سه دسته کلی نوع A-1، فولاد نوع A-2  و فولاد نوع A-33 قرار می گیرند.

-میلگرد A-1 این نوع میلگرد صاف می باشد و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی (تنش گسیختگی ) آن به ترتیب 2400 و 3600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

-میلگرد A-2 این نوع میلگرد آجدار است و با مقاومت تسلیم 3400 و مقاومت کششی 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد

-میلگرد A-3  این نوع میلگرد آجدار است و با مقاومت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

از دیگر تفاوت انواع میلگرد می توان به قطر آنها اشاره کرد. در ایران میلگردهای تولیدی تا قطر 40 میلیمتر نیز می باشد. در ادامه به بررسی جزئیات این سه مدل میلگرد ها می پردازیم:

میلگرد A1

نام دیگر میلگرد A1 میلگرد داکتیل است. از خصوصیات این میلگرد می توان به تنش جاری 2300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع اشاره کرد. همانگونه که گفته شد این میلگرد صاف بوده و فاقد آج می باشد. تغییر شکل نسبی پلاستیکی ( در زمان گسیختگی) 25 درصد است که آن را به میلگرد نرم نیز می شناسند. از کاربردهای این میلگرد می توان به استفاده از آن در آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری اشاره کرد.

میلگرد A2

از خصوصیات این نوع میلگرد می توان به تنش جاری 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع اشاره کرد. این میلگرد به صورت آجدار و عمدتاً آج فنری شکل می باشد. تغییر شکل نسبی پلاستیکی ( در زمان گسیختگی )19 درصد است. شش درصد از میلگرد A1 کمتر. این نوع میلگرد از نوع میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم می باشد. از کاربردهای این میلگرد می توان عملیات ساختمانی و خصوصاً خاموت زنی اشاره کرد. این میلگردها همان میلگرد آج 340 است.

میلگرد A3

از خصوصیات این نوع میلگرد می توان به تنش جاری 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع اشاره کرد. این نوع میلگرد بصورت آجدار و عمدتاً آج جناقی است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی ( در زمان گسیختگی) 14 درصد است که به عنوان خشک ترین میلگرد شناخته می شود. از کاربردهای این میلگرد می توان به عملیات ساختمانی اشاره کرد. برای اسجاد زوایه ی تند و تغییر شکل های زیاد این میلگرد برای کار شما مناسب نخواهد بود. و همچنین از جوشکاری بر روی این میلگرد بپرهیزید. این میلگرد همان میلگرد آج 400 است.

روش تشخیص انواع میلگرد

در آج 340، آج ها با زاویه 445 درجه و بصورت مارپیچی شکل گرفته اند.

در آج 400 زاویه آج ها 45 درجه است و به صورت جناقی ( هفت و هشت ) است.

بازدیدها: 64


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com