جدول وزنی لوله

نحوه محاسبه وزن لوله

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰
**=۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطرخارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت
برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :
=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

جدول وزنی لوله

قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg) 
1.221.310.51
1.221.31.250.63
1.221.31.50.74
1.221.320.97
1.221.32.51.21
1.221.331.45
3.426.710.66
3.426.71.250.79
3.426.71.50.96
3.426.721.24
3.426.72.51.52
3.426.731.81
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
133.710.83
133.71.251.02
133.71.51.23
133.721.61
133.72.51.94
133.732.32
133.73.52.68
133.743.05
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
1-1/442.211.04
1-1/442.21.251.28
1-1/442.21.51.54
1-1/442.222.01
1-1/442.22.52.48
1-1/442.232.95
1-1/442.23.53.48
1-1/442.243.85
1-1/248.311.19
1-1/248.31.251.48
1-1/248.31.51.77
1-1/248.322.29
1-1/248.32.52.81
1-1/248.333.38
1-1/248.33.53.91
1-1/248.344.42
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
260.311.49
260.31.251.85
260.31.52.21
260.322.93
260.32.53.64
260.334.32
260.33.55.01
260.345.62
260.34.56.26
260.356.90
260.35.57.63
260.368.13
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
2-1/2761.52.79
2-1/27623.70
2-1/2762.54.59
2-1/27635.48
2-1/2763.56.35
2-1/27647.20
2-1/2764.58.04
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
388.924.38
388.92.55.46
388.936.51
388.93.57.56
388.948.58
388.94.59.58
388.9510.57
388.95.511.74
388.9612.51
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
4114.325.68
4114.32.56.98
4114.338.38
4114.33.59.76
4114.3411.18
4114.34.512.43
4114.3513.75
4114.35.515.21
4114.3616.26
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
5140.32.58.62
5140.3310.36
5140.33.511.95
5140.3413.72
5140.34.515.39
5140.3516.95
5140.35.518.75
5140.3620.51
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
6168.32.510.48
6168.3312.58
6168.33.514.69
6168.3416.74
6168.34.518.81
6168.3520.79
6168.35.522.70
6168.3624.84
6168.36.526.35
6168.3728.68
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
8219.1316.08
8219.13.518.74
8219.1421.39
8219.14.524.03
8219.1526.65
8219.15.529.27
8219.1631.89
8219.16.534.44
8219.1737.74

بازدیدها: 96

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com